Mgr. Jan Frei, Ph.D. et Ph.D.

Jan Frei

E-mail: frei@cts.cuni.cz

Telefon: +420 221 183 539

Jan Frei (1971) se zabývá filosofií Jana Patočky, především její existenciální vrstvou. Studoval hudební vědu na UK v Praze (Mgr. 1995, Ph. D. 2003; 1992-1993 studium na univerzitě v Basileji). Ph.D. v oboru filosofie (2014). Byl odborným pracovníkem Národního muzea - Českého muzea hudby (1999-2004) a někdejšího Ústavu hudební vědy AV ČR (2000-2003).

Od r. 2003 vědecký pracovník (a od r. 2020 vedoucí) Archivu Jana Patočky. Spolupracuje na vydávání Sebraných spisů Jana Patočky. Články a příspěvky o filosofii, především Patočkově. Překlady (z němčiny a angličtiny) textů k filosofii a jejím hraničním problémům – K. Jaspers, E. Voegelin, J. Pieper, J. von Uexküll, K. Rahner, R. Guardini, E. Underhillová a další.

Aktuální granty (řešitel):

Stopy v Odolném Ralsku [detail]

2023 - 2023

Vybrané publikace:

Frei, Jan; Sladký, Pavel; Šimsa, Martin; (eds.), (2023): Humanismus v českém filosofickém a politickém myšlení. Patočka, Masaryk, jejich kritikové, interpreti a pokračovatelé.

Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2023 (v tisku)

Frei, Jan (2023): To live after death: Where? Patočka's "Phenomenology of the Afterlife" and its contexts,

in: Strandberg - Strandberg (eds.), Jan Patočka and the Phenomenology of Life after Death, Cham: Springer, to appear.

Frei, Jan (2021): The hidden teacher: on Patočka’s impact on today’s Czech philosophy.

Studies in East European Thought, 73, pages 239–248 (2021). DOI 10.1007/s11212-020-09404-z

http://link.springer.com/article/10.1007/s11212-020-09404-z

Frei, Jan; Němec, Václav (2020): Karl Jaspers: Plótinos, Praha: OIKOYMENH 2020, ISBN 978-80-7298-562-3

Překlad

Frei, Jan (2017): Distance od jsoucna, poslání k jsoucnu. K Patočkovu Negativnímu platonismu a některým jeho interpretacím.

Filosofický časopis 65, 2017, str. 873-886.

Frei, Jan; Trlifajová, Kateřina (2016): Spor o pravdu

Nakladatelství Filosofia, 2016. ISBN 978-80-7007-461-9. Odkaz na publikaci zde.

Frei, Jan (2015): Eric Voegelin: Zkušenost a symbol. Texty z let 1960-1977

Brno (CDK), ISBN 978-80-7325-351-6, 231 s.

Frei, Jan (2015): Karl Rahner: Zkušenost Ducha

In: Ignaciánská spiritualita a fenomén kultury, Olomouc (Refugium Velehrad-Roma), ISBN 978-80-7412-211-8, ISSN 1804-3380 (Miscellanea Jesuitica V), str. 198-223

Frei, Jan (2015): Odevzdání a sebenalezení. Úkon transcendence v Patočkových textech ze šedesátých let

In: V. Leško, R. Stojka a kol., Patočka a filozofia 20. storočia, Košice (Filozofická fakulta UPJŠ), ISBN 978-80-8152-308-3, str. 553-574

Chvatík, Ivan; Frei, Jan; Puc, Jan (2014): Jan Patočka: Fenomenologické spisy III/1 - Nitro a svět

Praha (OIKOYMENH), ISBN 978-80-7298-450-3, 341 s.

Frei, Jan (2013): Ke dvěma východiskům filosofického tázání po Bohu

In: Acta Universitatis Carolinae – Theologica 3, 2013, č. 1, ISSN 1804-5588

Frei, Jan (2012): „La forma matura del Cristianesimo demitizzato“ – perché?

In: Leússein – rivista di studi umanistici 5, 2012, č. 1, str. 65-71, ISBN 978-88-6022-197-1

Frei, Jan (2011): Odcizené nitro, nebo zúžené vědomí? K reakci M. Rittera na článek J. Puce

Reflexe 39, 2010, s. 105-114, ISSN 0862-6901

Frei, Jan (2009): Nitrosvětské účely, transcendentní motiv. K Patočkovu pojmu oběti

Filosofický časopis 57,č. 4, str. 507-521, ISSN 0015-1831

Chvatík, Ivan; Frei, Jan (2008): Jan Patočka: Fenomenologické spisy I – Přirozený svět

Praha (OIKOYMENH a FILOSOFIA), ISBN 978-80-7298-307-0 (OIKOYMENH), 978-80-7007-275-2 (FILOSOFIA), 471s.

Frei, Jan (2008): Opfer und Hingabe. Weisen der Tranzendenz bei Jan Patočka

Lehrstuhl für Religionsphilosophie und vergleichende Religionswissenschaft (TU Dresden) – Rundbrief Nr. 31/32, str. 83-86, ISSN 1865-1186 (tištěná verze), 1865-1194 (elektronická verze)

Frei, Jan (2007): Josef Pieper: Co znamená filozofovat?

Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, ISBN 80-7195-023-3 (překlad)

Frei, Jan (2006): Jakob von Uexküll: Nauka o významu

In: Umwelt a koncepce žitého světa Jakoba von Uexkülla, str. 11-69, Pavel Mervart, Červený Kostelec, ISBN 80-86818-24-1 (překlad)