Mgr. et Mgr. Radan Haluzík, Ph.D.

Radan Haluzík

E-mail: haluzik@cts.cuni.cz

Telefon: 222 220 532

Vystudoval biologii a ekologii na Univerzitě Karlově a sociální vědy na Univerzitě Karlově, britské University College London a na Stanfordu. Přednášel na FHS UK, FAMU, FSV UK, New York University v Praze a CERGE/program UPCES. Coby sociální antropolog se věnuje studiu sociálního života věcí, architektury a vnitřních periferií měst, nacionalismu, jakož i dalším palčivým problémům našeho světa. Zajímají jej obecné otázky vztahu politiky a estetiky, to jak krása a krásno ovlivňují lidské motivace, cíle a jednání. Svůj dlouhodobý terénní výzkum válečných konfliktů v bývalé Jugoslávii a na Kavkaze zúročil v knize "Proč jdou chlapi do války: emoce a estetika u počátku etnických konfliktů". V Centru pro teoretická studia vedl tým věnující se vágním terénům, vnitřním periferiím a přírodě našich měst, což vyústilo ve vznik rozsáhlé kolektivní monografie "Město naruby". Jeho další dlouhodobý projekt se zabývá turbulentními proměnami architektury bydlení, krajiny a venkovského života v řadě donedávna marginálních oblastí Východní Evropy a zemí globálního Jihu.

Vybrané publikace:

Haluzík, Radan (2022): Self-Made Men - Architects of the Self: The New Houses and New Landscapes of the Western Balkans.

In: Český lid/ Czech Ethnological Journal 109: 299-327. https://doi.org/10.21104/CL.2022.03.02

Haluzík, Radan (2021): Turbo-venkovy: Kam směřují zapadlé oblasti našeho světa?

In: Vesmír 100, 236, 2021/4.

Haluzík, Radan (2020): „It Was All a Big Theatre“: Velvet revolutions, ethnic conflicts, and conspiracy theories in Eastern Europe.

In: Diogenes – Vol. 62, issue 3-4, pp. 89-100. SAGE Journals.

Haluzík, Radan; (ed.) a kol., (2020): Město naruby: Vágní terén, vnitřní periferie a místa mezi místy.

Praha: Academia. 400 s.

Haluzík, Radan (2020): Venkov v antropocénu: Lokální domy v čase globálních sítí.

In: Pokorný P. a Storch D. (eds.) a kol. Antropocén. Praha: Academia, s. 476-507.

Haluzík, Radan (2018): Proč jdou chlapi do války: Emoce a estetika u počátku etnických konfliktů.

Praha: Dokořán. 456 s.

Haluzík, Radan (2017): O ambivalentní moci a násilí pouličního dramatu: od politiky karnevalu ke karnevalu politiky

In: Loewenstein Bedřich W., Hlavačka Milan, Šístek František – Násilí: jiná moderna. Praha: Historický ústav AVČR. ISBN: 978-80-7286-306-8. s. 51-86

Haluzík, Radan (2016): “Qui y a-t-il derriére tout ça?”: Révolutions et théries du complot en Europe de l’est.

Diogéne: Revue internationale des sciences humaines. No 249-250 (2015). ISBN 978-2-13-065090-4. [detail]

Haluzík, Radan (2008): Kolaps nastává výbuchem: populární metafory pádu komunismu.

In: Pokorný Petr, Bárta Miroslav 2008. Něco překrásného se končí: kolapsy v přírodě i společnosti. Praha: Dokořán. s. 157-175.

Haluzík, Radan (2007): Hana Červinková: Playing Soldiers in Bohemia: An Ethnography of NATO Membership.

Recenze in: Sociologický časopis/Czech Sociological review 2007, 43 (1): 238-241.

Kužel, Stanislav; Haluzík, Radan (2000): Čeští obyvatelé severobosenských vesnic ve světle archivních a terénních výzkumů.

In.: Hrubý, K. – Brouček, S. Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století: Sympozium o českém vystěhovalectví, exulantství a vztazích zahraničních Čechů k domovu 29.-30.6.1998. UK Praha, EÚ AV ČR: Praha 2000, s. 74-88.