Vyhledávání

Pro vyhledávání stačí zadat i jen začátek slova. Pokud chcete vyhledat osobu podle jména i příjmení tak zadávejte ve tvaru "příjmení, jméno"
Vyhledat podle osoby
Vyhledat v publikacích (prohledává i názvy, autory, anotace)
Vyhledat v seminářích, konferencích a dalších akcích (prohledává i názvy, přednášející, anotace atd.)

PUBLIKACE

Bartůněk, Vilém; Švecová, Marie; Šída, Petr; Kuchař, Martin; Dobrovolný, Kryštof; Matějka, Pavel; Pokorný, Petr; Černá, Eva (2017): Obtaining Black Carbon - A Simple Method for the Safe Removal of Mineral Components from Soils and Archaeological Layers.

Archaeometry 59: 346-355.

Dohnal, Jiří; Hošek, Jan; Houfková, P.; Chvojka, Ondřej; Lisá, Lenka; Pokorný, Petr; Prach, Jindřich; Šída, Petr; Vondrák, D. (2016): Sedimentary development of the Late Glacial lakes near Veselí nad Lužnicí (South Bohemia).

Geoscience Research Reports, 49, 157-164.

Hošek, Jan; Pokorný, Petr; Prach, Jindřich; Šída, Petr; Křížek, Marek (2018): Fossil thermokarst in South Bohemia

Geoscience Research Reports, 51(2), 131-139.

Hošek, Jan; Pokorný, Petr; Šída, Petr; Prach, Jindřich (2013): Nově objevená pozdně glaciální jezera na Třeboňsku

Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012, s. 126-131

Hošek, Jan; Prach, Jindřich; Křížek, Marek; Šída, Petr; Moska, Piotr; Pokorný, Petr (2019): Buried LateWeichselian thermokarst landscape discovered in the Czech Republic, central Europe

Boreas 48:988-1005.

Juřičková, Lucie; Pokorný, Petr; Šída, Petr (2020): Ztracený šneků ráj.

Živa 5/2020: 255-257.

Juřičková, Lucie; Šída, Petr; Horáčková, Jitka; Ložek, Vojen; Pokorný, Petr (2020): The lost paradise of snails: Transformation of the middle-Holocene forest ecosystems in Bohemia, Czech Republic, as revealed by declining land snail diversity.

The Holocene 30:1254-1265.

Kuneš, Petr; Pokorný, Petr; Šída, Petr (2008): Detection of the impact of early Holocene hunter-gatherers on vegetation in the Czech Republic, using multivariate analysis of pollen data

Vegetation history and Archaeobotany, 17: 269-287

Novák, Jan; Abraham, Vojtěch; Šída, Petr; Pokorný, Petr (2019): Holocene forest transformations in sandstone landscapes of the Czech Republic: Stand-scale comparison of charcoal and pollen records.

The Holocene 29(9):1468-1479.

Novák, Jan; Svoboda, Jiří; Šída, Petr; Prostředník, Jan; Pokorný, Petr (2015): A charcoal record of Holocene woodland succession from sandstone rock shelters of North Bohemia.

Quaternary International 366: 25–36 doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2014.08.042

Pokorný, Petr; Bobek, Přemysl; Šída, Petr; Novák, Jan; Ptáková, M.; Walls, Matthew (2022): Managing wilderness? Holocene-scale, human-related disturbance dynamics as revealed in a remote, forested area in the Czech Republic.

The Holocene 32:584-596.

Pokorný, Petr; Novák, Jan; Šída, Petr; Divišová, Michaela; Kozáková, R.; Abraham, Vojtěch (2017): Vývoj vegetace severočeských pískovcových území od pozdního glaciálu po střední holocén.

In: Svoboda J.A. (ed.), Mezolit severních Čech II. Komplexní výzkum skalních převisů na Českolipsku a Děčínsku, 2003-2015. Dolnověstonické studie, sv. 22, Archeologický ústav AVČR, Brno, v.v.i. Pp. 11-37.

Pokorný, Petr; Šída, Petr; et al., (2010): Palaeoenvironmental research of the Schwarzenberg Lake, southern Bohemia, and exploratory excavations of this key Mesolithic archaeological area.

PA CI, 5-48.

Pokorný, Petr; Šída, Petr; Ptáková, M.; Světlík, Ivo (2022): A little luxury doesn’t hurt: Swiss stone pine (Pinus cembra L.) - an unexpected item in the diet of central European Mesolithic hunter-gatherers.

Vegetation History and Archaeobotany, https://doi.org/10.1007/s00334-022-00901-1

Pokorný, Petr; Šída, Petr; Ptáková, M.; Světlík, Ivo (2022): Palaeoecological Data indicates land-use changes across Europe linked to spatial heterogeneity in mortality during the Black Death pandemic.

Vegetation History and Archaeobotany, https://doi.org/10.1007/s00334-022-00901-1

Prostředník, Jan; Šída, Petr (2010): Nejstarší dějiny Českého ráje a horního Pojizeří.

1-124. Turnov.

Ptáková, M.; Pokorný, Petr; Šída, Petr; Novák, Jan; Horáček, Ivan; Juřičková, Lucie; Meduna, Petr; Bezděk, A.; Myšková, E.; Walls, Matthew; Poschlod, P. (2021): From Mesolithic hunters to Iron Age herders: a unique record of woodland use from eastern central Europe (Czech Republic).

Vegetation History and Archaeobotany 30:269–286.

Ptáková, M.; Šída, Petr; Vondrovský, Václav; Pokorný, Petr (2023): Islands of Difference: An Ecologically Explicit Model of Central European Neolithisation,

Environmental Archaeology 28:2, 124-132.

Svoboda, Jiří; Pokorný, Petr; Horáček, Ivan; Sázelová, S. ; Abraham, Vojtěch; Divišová, Michaela; Ivanov, Martin; Kozáková, R.; Novák, Jan; Novák, M.; Šída, Petr; Perri, Angela (2018): Late Glacial and Holocene sequences in rockshelters and adjacent wetlands of Northern Bohemia, Czech Republic: Correlation of environmental and archaeological records.

Quaternary International. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2017.05.009

Šída, Petr (2016): Gravettian lithics assemblages from Lubná (Bohemia)

Quaternary International 406 A, 120-128.

Šída, Petr; (Ed.), (2009): The Gravettian of Bohemia

Dolnověstonické studie 17, 1-264. Brno.

Šída, Petr; et al., (2014): Jistebsko. Neolitická těžba v Jizerských horách.

Opomíjená archeologie 3. Plzeň.

Šída, Petr; et al., (2015): Gravettské osídlení v Lubné

Katalogy nálezů do roku 1960, FAP 42. Praha.

Šída, Petr; Pokorný, Petr (2021): Jezerní oblast.

In: Vondrovský V., Chvojka O. (eds.), Pravěké komunity vnitřní periférie. Vývoj osídlení jižních Čech od 9. do počátku 1. tisíciletí př. Kr. Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice. Pp. 19-38.

Šída, Petr; Pokorný, Petr (2021): Ztracený ráj? Ekosystémová tvořivost lovců a sběračů.

Vesmír 100:442-445.

Šída, Petr; Pokorný, Petr; (eds.), (2020): Mezolit severních Čech III. Vývoj pravěké krajiny Českého ráje: Vegetace, fauna, lidé.

Dolnověstonické studie, svazek 25. Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. 600 s.

Šída, Petr; Pokorný, Petr; Ptáková, M. (2019): Archeologický výzkum na mezolitické lokalitě Švarcenberk 7, sondy 2 4/06

Archeologické výzkumy v jižních Čechách 32:29-57.

Šída, Petr; Sázelová, S. ; Havlíček, P.; Smolíková, L.; Hlaváč, J. (2015): Lower and Middle Pleistocene Sediment Sequence with Archaeological Finds in Horky nad Jizerou (okr. Mladá Boleslav/CZ)

Archäologisches Korrespondenzblatt 45, 283-302.

Verpoorte, A. ; Šída, Petr (2009): The Magdalenian colonization of Bohemia (Czech Republic)

Archäologisches Korrespondenzblatt 39/3, 325-332.