Hluboký antropocén

Kořeny antropocénu sahají do dávné minulosti. Člověk začal ovlivňovat, a někdy i řídit, osudy jednotlivých míst a postupně i celé této planety. Provázanost postupem času narůstala, takže „přírodu“ a člověka („kulturu“, chcete-li) už nelze vzájemně oddělit, aniž by se ztratilo cosi velmi podstatného. Dynamika takových interakcí není triviální a lze jí do jisté míry porozumět jedině na základě transdisciplinárního přístupu.

Na výzkumu v této oblasti se podílejí: Petr Pokorný (koordinátor), Jan Turek, Jan Hošek, Karolína Pauknerová, David Storch, Arnošt Šizling, Irena Šímová, Ondřej Mottl, a Václav Cílek.

Výběr reprezentativních publikací:

Abraham V., Man M., Theuerkauf  M., Pokorný P., Bobek P., Novák J. (2023): Spatially explicit, quantitative reconstruction of past vegetation based on pollen or charcoal data as a tool for autecology of trees. Landscape Ecology 38: 1747-1763.

Izdebski A., Guzowski P., Poniat R., … Pokorný P., … Masi A. (2022): Palaeoecological Data indicates land-use changes across Europe linked to spatial heterogeneity in mortality during the Black Death pandemic. Nature Ecology & Evolution 6:297-306.

Pokorný P., Bobek P., Šída P., Novák J., Ptáková M., Walls M. (2022): Managing wilderness? Holocene-scale, human-related disturbance dynamics as revealed in a remote, forested area in the Czech Republic. The Holocene 32:584-596.

Hošek J., Verčík M., Pokorný P., Beneš J., Komárková V., Radoměřský T., Atanasoska N., Todoroska V., Ardjanliev P. (2021): Geoarchaeological evidence on a Late Bronze Age earthquake, Ohrid Basin (North Macedonia). Journal of Quaternary Science 36:1003-1012.

Roleček J., Abraham V., Vild O., Svobodová Svitavská H., Jamrichová E., Plesková Z., Pokorný P., Kuneš, P. (2021): Holocene plant diversity dynamics show a distinct biogeographical pattern in temperate Europe. Journal of Biogeography 48: 1366-1376.