Lidé

vše | postdoci | administrativa|

Administrativní pracovníci CTS

Eiseltová, Martina

Správce rozpočtu. Členka Českého Ramsarského výboru a Národní zástupkyně ve Vědecko-technickém panelu Ramsarské úmluvy o mokřadech.

email: eiseltova@cts.cuni.cz

Langerová, Veronika

email: langerova@cts.cuni.cz

Matysková, Hana [detail]

Na mateřské dovolené.

email: chmelova@cts.cuni.cz

Pavlovičová, Soňa

email: pavlovicova@cts.cuni.cz