Granty

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
Makroekologické fenomény v různých prostorových měřítkách: distribuce, početnost a diversita ptáků podél geografických gradientů [detail]

2003 - 2006, GAČR 206/03/D124

Modelování termodynamiky a disipace v nanomagnetických a supravodivých materiálech

2002 - 2003, GAUK 195/2002

Searlova teorie institucí: kritické posouzení a inovace [detail]

2001 - 2003, GAČR 401/01/0968

Studium a propagace transdisciplinárních aspektů vědeckých a filosofických disciplín [detail]

2002 - 2004, GAČR 401/02/0579