Granty

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
Expertíza a politika životního prostředí: Případ projektu Natura 2000 [detail]

2006 - 2007, GAČR 403/06/0436

Makroekologické fenomény v různých prostorových měřítkách: distribuce, početnost a diversita ptáků podél geografických gradientů [detail]

2003 - 2006, GAČR 206/03/D124

Pravděpodobnostní metody ve studiu fázových přechodů komplexních systémů [detail]

2006 - 2008, GAČR 201/06/1323

Spirituální a náboženská zkušenost v psychiatrii: konstrukce duševní patologie [detail]

2006 - 2007, GAAV IAA701970601

Vztah mezi prostorovou distribucí živočichů a jejich druhovým bohatstvím: makroekologický přístup [detail]

2004 - 2006, GAAV KJB6197401