Granty

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
Jak se dělá náboženská skutečnost: Zjevení a posedlost démony jako praktický a kolektivní výkon [detail]

2008 - 2010, GAČR 403/08/1758

Jak si zapamatovat Bibli: Recepce Summarium Biblie [detail]

2007 - 2009, GAAV KJB801970701

Jan Patočka a současné problémy fenomenologie [detail]

2007 - 2009, GAČR 401/07/1488

Metropolitní etika. Modely jednání ve vztahu k městům jakožto komplexním systémům [detail]

2007 - 2009, GAČR 401/07/P068

Pravděpodobnostní metody ve studiu fázových přechodů komplexních systémů [detail]

2006 - 2008, GAČR 201/06/1323

Prostorová variabilita biologické rozmanitosti: role energie, heterogenity prostředí, populačních četností a fylogeneze [detail]

2008 - 2010, GAAV IAA601970801