Granty

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
Dynamika iterativních systémů [detail]

2009 - 2011, GAČR 201/09/0854

FP7: SCALES - Securing the Conservation of biodiversity across Administrative Levels and spatial, temporal and Ecological Scales [detail]

2009 - 2014, Evropský projekt v rámci 7. RP (SP1-Spolupráce) č. 226852; MŠMT 7E09119

Jak se dělá náboženská skutečnost: Zjevení a posedlost démony jako praktický a kolektivní výkon [detail]

2008 - 2010, GAČR 403/08/1758

Judgment, Responsibility, and the Life-World: The Phenomenological Critique of Formalism [detail]

2010 - 2012, Australian Research Council

Mezinárodní workshop Univerzální zákonitosti diverzity v různých vědeckých disciplínách [detail]

2010 - 2010, ME10021, grant od AMVIS - Americké vědecké informační středisko, určený pro spolupráci mezi USA a ČR

Prostorová variabilita biologické rozmanitosti: role energie, heterogenity prostředí, populačních četností a fylogeneze [detail]

2008 - 2010, GAAV IAA601970801

Velké integrující systémy na mřížce: Gibbsovy stavy a fázové přechody [detail]

2009 - 2011, GAČR 201/09/1931