Thursday seminars

Transdisciplinary seminars open to the public. (10am - 12am) ONLINE at http://zoom.us/my/ctsctvrtky

You can find information about our older seminars in our archive.

22. 4. 2021: ZMĚNA: O archeologicko-paleoekologické expedici v Súdánu pohovoří Petr Pokorný [anotation]

Lecturer(s): Pokorný, Petr (CTS)

29. 4. 2021: Péče o společný domov po česku: Církve a environmentální agendy po roce 2013 [anotation]

Lecturer(s): Spalová, Barbora (FSV UK); Pelikán, Vojtěch (FSS MU)

6. 5. 2021: Viditelná a neviditelná katedrála sv. Víta [anotation]

Lecturer(s): Maříková-Kubková, Jana (Archeologický ústav AV ČR Praha)

13. 5. 2021: Kulturní dědictví zámeckých parků a jejich potenciál pro novodobou divočinu [anotation]

Lecturer(s): Kučera, Tomáš (PřF, Jihočeské univerzita)

20. 5. 2021: Relativita hodnot v hudební kultuře [anotation]

Lecturer(s): Klusák, Pavel