Dr. Eliška Fulínová, Ph.D.

Eliška Fulínová
Po studiu učitelství na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni (Mgr.) vystudovala filosofii na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK (Mgr.), doktorát získala na Katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF UK (Ph.D.) a Université Paris I, Panthéon-Sorbonne (Dr.). Jejím oborem je současná fenomenologická filosofie, soustředí se zejména na problematiku prostoru a prostorovostí jako ontologickým určením živých i neživých jsoucen. Zabývá se též konceptem antropocénu z perspektivy nové fenomenologie.

Mimo to ji dlouhodobě zajímá antická filosofie, zabývala se například řeckým archaickým myšlením a také Aristotelovými biologickými spisy. Je redaktorkou filosofického časopisu Reflexe a příležitostně externě vyučuje na Katedře filosofie Filosofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.

Knihy a monografie:

Luhanová, Eliška, 2014: Zrození světa: Kosmologie básníka Hésioda, Mervart, Červený kostelec, 297 p.

Sborníky:

Čapek, Jakub; Fulínová, Eliška (eds.), 2023: Myšlení konečnosti: Pavlu Koubovi k 70. narozeninám, Praha, Karolinum, 294 p.

Statě ve sborníku:

Čapek, Jakub; Fulínová, Eliška (eds.); 2023: „Myslet (sebe) ze soubytí s druhými“ in: Myšlení konečnosti: Pavlu Koubovi k 70. narozeninám, Praha, Karolinum, 35–46.

Kapitoly v knize:

„La phénoménologie dynamique et le problème de l'espace“, in: Surpuissance et finitude. Barbaras aux limites de la phénoménologie, ed. A. Dufourcq, K. Novotný, Paris, Vrin, 2023 (in print),185–200.

„Zrcadlo člověka“, in: Antropocén [Anthropocene], ed. P. Pokorný, D. Storch, Praha, Academia, 2020 ,52–72.

„Méditation sur l'espace comme voie vers une phénoménologie asubjective“, in: La phénoménologie et la vie, ed. Y.-Ch. Zarka, A. Zafrani, Paris, Les Éditions du Cerf,2019, 263–281.

„Le lieu et l’espace chez Aristote: une conception dynamique“, in: Patočka lecteur d’Aristote: Phénoménologie, ontologie, cosmologie, ed. C. V. Spaak, O. Stancu, Argenteuil, Le Cercle herméneutique, 2015, 239–267.

Články:

Fulínová, Eliška,„Vítejte v antropocénu!“, 2023, Dingir, 2, 26, 60-63.

Benda, P., Fulínová, E., Kuželka, V., Běličová, M., „O posmrtné historii mozku historika a politika Františka Palackého“, Journal of the National Museum (Prague), 2021, Natural History Series, 190 (1), 5–44.

„The Muses and Reflexive Nature of the World in Archaic Greek Thought“, 2018, Aither International Issue, 5, 4–19.

„Blessed life without philosophy: Plato and Hesiod on prehistory of man and world“, 2014, Aither International Issue, 2, 51–101.

„La non-présence présente: Structure de l'expérience chez Merleau-Ponty et Patočka“, 2013, Chiasmi International, 15, 61–74.

Aktuální granty (člen řešitelského týmu):

Příroda a kultura: Historické, kulturní a biologické koncepce lidské přirozenosti [detail]

2018 - 2023, Univerzitní výzkumná centra Univerzity Karlovy (UNCE) č. UNCE/HUM/025


Pro další publikace přejděte do vyhledávání publikací - zde