RNDr. Václav Cílek, CSc.

Václav Cílek
V. Cílek studoval na Dodoma schule ya sekondari v Tanzánii a na hornické průmyslovce v Příbrami. Nastoupil pak na Přírodovědeckou fakultu UK, obor ložisková geologie, kde se věnoval vzniku uranových ložisek. Po skončení studia přešel do instituce, která se dnes jmenuje Geologický ústav AV ČR, který zůstal jeho celoživotním hlavním zaměstnavatelem. Kromě toho v 90. letech sedm let pracoval na částečný úvazek v Centru pro teoretická studia a učil na několika domácích i zahraničních univerzitách, jako je Filosofická fakulta UK, AVU, FHS UK či pro zahraniční projekty typu USAC či ECES.

Je autorem několika desítek vědeckých prací a několika stovek esejí, z nichž některé se objevily v jeho knihách. Kromě toho se intenzivně věnuje klimatickým změnám a vývoji české krajiny. Je autorem či spoluautorem monografií o Českém krasu, Středních Brdech, Křivoklátsku, Praze a obecně středních Čechách. Z vědeckých prací měly největší ohlas práce o kvartérních cyklech (s J. Kuklou) a o sesuvech (s I. Baroněm), z esejistických knih jsou nejvíc čtené "Krajiny vnitřní a vnější", "Tři svíce za budoucnost" a "Co se děje se světem".

Pro další publikace přejděte do vyhledávání publikací - zde