Mgr. Jan Kulveit, Ph.D.

Jan Kulveit
Jan Kulveit se v současné době zabývá výzkumem komplexním systémů složeným z lidí a umělých inteligencí a matematickými teoriemi spolupráce a laskavosti. Doktorát z fyziky získal na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlově v Praze. Před CTS působil jako výzkumný pracovník na Future of Humanity Institute na Oxfordské univerzitě a zabýval se makrostrategií, sladěním AI s lidskými zájmy a existenciálním rizikem. Během pandemie covid spoluzaložil projekt Epidemic Forecasting a pracoval na modelování pandemie.

Aktuální granty (řešitel):

Komplexní rizika v komplexních systémech [detail]

2022 - 2025, PRIMUS 22/HUM/020


Pro další publikace přejděte do vyhledávání publikací - zde