Jan Smyčka

Jan Smyčka
Jan Smyčka vystudoval botaniku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a evoluční biologii na Univerzitě v Grenoblu (Université Grenoble Alpes). V rámci svojí doktorské práce v Laboratoři horské ekologie v Grenoblu (Laboratoire d’Ecologie Alpine) zkoumal evoluční historii evropské horské flóry, především proces vzniku a přežívání druhů během dob ledových.

V současné době se zabývá předpověditelností vzniku a zániku druhů v čase, napříč geografickými a taxonomickými systémy. Jeho oblíbeným předmětem studia jsou i nadále hory a jejich biota.

Jan Smyčka na Google Scholar

Aktuální granty (člen řešitelského týmu):

Rovnovážná teorie dynamiky biologické rozmanitosti - makroekologická perspektiva [detail]

2020 - 2024, GA ČR EXPRO 20-29554X komise č. EX5

Vybrané publikace:

Storch, David; Šímová, Irena; Smyčka, Jan; Bohdalková, Eliška; Tószögyová, Anna; Okie, Jordan (2022): Biodiversity dynamics in the Anthropocene: how human activities change equilibria of species richness

Ecography 44: e05778. https://doi.org/10.1111/ecog.05778 (Part of Special Issue: Restoration)

Rineau, Valentin; Smyčka, Jan (2022): Diversity-dependence is a ubiquitous phenomenon across Phanerozoic oceans.

Science Advances 8: eadd9620.

Smyčka, Jan; Roquet, C.; Boleda, Martí; Alberti, Adriana; Boyer, Frédéric; Douzet, Rolland; Perrier, Christophe; et al., (2022): Tempo and drivers of plant diversification in the European mountain system.

Nature Communications 13.

Smyčka, Jan; Roquet, C.; Renaud, J.; Thuiller, W.; Zimmermann, N.; Lavergne, S. (2017): Disentangling drivers of plant endemism and diversification in the European Alps - a phylogenetic and spatially explicit approach

Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics. [detail]

Smyčka, Jan; Herben T., (2017): Phylogenetic patterns of tragedy of commons in intraspecific root competition

Plant and Soil.

Janovský , Z.; Smyčka, Jan; Smyčková, M.; Herben T., (2017): Pollinator preferences and flower constancy: is it adaptive for plants to manipulate them?

Biological Journal of the Linnean Society.

Weiser, M.; Smyčka, Jan (2015): Simple model for influence of habitat resource availability on lateral clonal spread

Proceedings of the Royal Society B.