Petr Kouba

Magisterský titul v oboru filosofie, Filosofická fakulta University Karlovy (1999) PhD v oboru filosofie, Filosofická fakulta University Karlovy (2005) Studijní pobyty: Ludwig-Maxmilian Universität v Mnichově (2000) Universität Zürich (2000-2001, výměnný program) Duquesne University v Pittsburghu (2001-2002, Fulbrightovo stipendium) Université de Lausanne (stipendium Švýcarské konfederace, 2003-2004) Odborné zájmy: filosofická reflexe psychopatologické a psychoterapeutické problematiky, epistemologické vztahy mezi filosofií a medicínou, fenomenologie, hermeneutika, francouzský post-strukturalismus

Pro další publikace přejděte do vyhledávání publikací - zde