Mgr. Tomáš Telenský, Ph.D.

Tomáš Telenský
Ornitolog a ekolog. Zabývá se populační ekologií ptáků, zejména demografií, příčinami změn početnosti a modelováním jejich rozšíření.

Původně vystudoval informatiku na Matematicko-fyzikální fakultě UK a nějakou dobu pracoval v komerční sféře. Poté se rozhodl stát ornitologem a pracoval nejprve v neziskovém sektoru (České společnosti ornitologické), poté vystudoval doktorát na Přírodovědecké fakultě UK.

Kromě akademického výzkumu se spolupodílel na tvorbě dvou atlasů hnízdního rozšíření ptactva, kde uplatnil své statistické dovednosti v rozvoji nových metod statistického modelování rozšíření ptactva. Pořádal ornitologické vycházky pro veřejnost.

Tomáš Telenský na ORCID

Tomáš Telenský na ResearchGate

Vybrané publikace:

Weegman, Mitch D.; Alisauskas, Ray T.; Kellett, Dana K.; Zhao, Quing; Wilson, Scott; Telenský, Tomáš (2022): Local population collapse of Ross’s and lesser snow geese driven by failing recruitment and diminished philopatry.

Oikos.

Šťastný, Karel; Bejček, Vladimír ; Mikuláš, Ivan; Telenský, Tomáš (2021): Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2014 - 2017.

Aventinum.

Telenský, Tomáš ; Klvaňa, Petr ; Jelínek, Miroslav; Cepák, Jaroslav; Reif, Jiří (2020): The influence of climate variability on demographic rates of avian Afro-palearctic migrants

Nature Sci Rep.

Herrando, Sergi; Keller, Verena; Voříšek, Petr; ..., ; Telenský, Tomáš ; et al., (2017): High resolution maps for the second European Breeding Bird Atlas: a first provision of standardised data and pilot modelled maps.

Vogelwelt 137, 33–41.

Gamero, Anna; Brotons , L.; Brunner, Ariel; ..., ; Telenský, Tomáš ; et al., (2016): Tracking Progress Towards EU Biodiversity Strategy Targets: EU Policy Effects in Preserving its Common Farmland Birds.

Conservation Letters.

Flousek, Jiří; Gramsz, Bozena; Telenský, Tomáš (2015): Atlas hnízdního rozšíření ptáků Krkonoš 2012-2014.

Správa KRNAP Vrchlabí, Dyrekcja KPN Jelenia Góra.

Hanzelka, Jan; Telenský, Tomáš ; Reif, Jiří (2015): Patterns in long-term changes of farmland bird populations in areas differing by agricultural management within an Eastern European country.

Bird Study, 62, 315–330.

Flousek, Jiří; Telenský, Tomáš ; Hanzelka, Jan; Reif, Jiří (2015): Population Trends of Central European Montane Birds Provide Evidence for Adverse Impacts of Climate Change on High-Altitude Species.

PLOS ONE, 10, e0139465.

Reif, Jiří; Telenský, Tomáš ; Šťastný, Karel; Bejček, Vladimír ; Klvaňa, Petr (2010): Relationships between winter temperature and breeding bird abundance on community level: importance of interspecific differences in diet.

Folia Zoologica, 59, 313–322.

Reif, Jiří; Šťastný, Karel; Telenský, Tomáš ; Bejček, Vladimír (2009): Srovnání změn početnosti hojných druhů ptáků zjištěných na základě síťového mapování s údaji z Jednotného programu sčítání ptáků v České republice.

Sylvia 45: 137–150.