Nature and Culture: Historical, Cultural, and Biological Concepts of Human Nature

Univerzitní výzkumná centra Univerzity Karlovy (UNCE) č. UNCE/HUM/025

Konceptualizace „lidské přirozenosti“ patří mezi ústřední témata celé řady vědních disciplín o člověku. Tyto představy však často vykazují radikální odlišnosti a značnou historickou dynamiku. Cílem předloženého projektu je interdisciplinární zkoumání teoretických předpokladů chápání „přirozenosti“ z perspektivy přírodovědných (biologických a biomedicínských), filosofických, humanitněvědních a historickovědních disciplín. Projekt je postaven na úzké spolupráci několika komplementárních pracovišť PřF, FHS, 1. LF a CTS, která umožňuje propojení odborníků z disciplín jako je teorie a historie vědy, antropologie a dějiny medicíny. Projekt navazuje na úspěšné centrum UNCE 204004 (Příroda a kultura, interakce kulturní a biologické evoluce v mezioborové perspektivě) a snaží se dále rozvíjet spolupráci mezi uvedenými pracovišti.

hlavní řešitel projektu: doc. Jan Havlíček, Ph.D. (PřF UK); senior řešitel: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. (FHS UK)