Bioarcheologie v České republice

Bioarcheologie
Beneš, Jaromír; Pokorný, Petr
Vydáno: 2008
(eds.) Přírodovědecká fakulta JČU v Českých Budějovicích a Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. 518 pp.
Publikace, do níž přispělo 28 autorů, předvádí metody a výsledky současného bádání o styčných tématech na pomezí archeologie a biologie v České republice. Uvažuje v kategoriích jako je prostor, prostředí, krajina, biotop nebo ekosystém. Jde tedy o ekologii v nejširším smyslu slova. Centrálním tématem je vývoj vzájemného vztahu přírodního a kulturního. Z různých aspektů problematiky jsou nejúplněji zastoupeny archeobotanické discipliny.