Krajina a revoluce. Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny Českých zemí

Krajina a revoluce
Sádlo, Jiří; Pokorný, Petr; Hájek, Pavel; Dreslerová, D.; Cílek, Václav
Vydáno: 2008

Malá Skála, Praha. 255 s. Třetí, upravené vydání

O krajině v historické perspektivě se zatím u nás psalo většinou z hlediska člověka, anebo z hlediska přírody. Texty Jiřího Sádla, Petra Pokorného, Pavla Hájka, Dagmar Dreslerové a Václava Cílka se pokouší tyto přístupy propojit s cílem psát o krajině z hlediska krajiny.

Kniha vyšla s podporou Výzkumného záměru FFUK Praha Srovnávací poetika v multikulturním světě (MSM 112100005), výzkumných záměrů AVOZ 6005908, AVOZ 30130516, AVOZ 80020508, IAA30130505 a projektu KSK6005144 z prostředků Akademie věd ČR.

Kniha se umístila v TOP 10 ankety Kniha roku podle Lidových novin 2005.

Publikace byla okamžitě rozebrána, dočkala se dotisku a nyní upraveného, rozšířeného vydání. Krajina a revoluce je v současné době nejobjednávanějším titulem nakladatelství Malá Skála.