Cestou k inteligenční singularitě

Hlavou zeď 2011
Vydáno: 2011
In: Hlavou zeď 2011. Úvahy nad civilizací a její budoucností., Praha, dybbuk, str. 183 - 217
Sborník Hlavou zeď 2011 představuje čtenářům myšlení vybraných českých osobností – zástupců současné vědy, kultury, duchovních, filosofických i jiných směrů. Sborník je určen jak pro čtenáře hledající vědecké poznatky, tak i pro ty, kteří se zajímají o informace z oblasti futurologie a lidské imaginace.