Přirozené a umělé

Published: 2012
In: (J. Kelemen, P. Nahodil, eds.) Kognice a umelý život XII, České vysoké učení technické v Praze 2012, s. 73–77 [ISBN 978-80-86742-34-2, poč. stran 270]
Některé objekty, události a jiné entity, s nimiž se setkáváme v přírodě nebo ve světě člověka, neproblematicky považujeme za přirozené, jiné za umělé (nebo dokonce umělecké). V příspěvku se zabýváme řadou případů, kdy některé objekty, události a jiné entity, s nimiž se setkáváme v přírodě nebo ve světě člověka, neproblematicky považujeme za přirozené, jiné za umělé (nebo dokonce umělecké), přičemž je mnohdy nelze zařadit do uvedených kategorií, anebo jsou svou povahou hybridní. Jsou užity i příklady z architektury.