Biologie krajiny: Biotopy České republiky

Biologie krajiny: Biotopy České republiky - Jiří Sádlo, David Storch
Sádlo, Jiří; Storch, David
Vydáno: 2000
Vesmír, Praha.
Čím je výjimečná příroda Čech a Moravy? Jak stará je naše příroda a jak se vyvíjela? Jak člověk měnil krajinu dříve a jak ji mění nyní? Jaké typy prostředí u nás najdeme? Co jsou bílé stráně? Co jsou jesepy? Jsou u nás vůbec pravé stepi? Čemu musí čelit organismy na skalách a sutích? Jak se žije ve skalním podzemí? Proč u nás roste víc druhů rostlin na vápnitých než na kyselých půdách? Proč zrovna na rašeliništích a v horách přežívají druhy z doby ledové? Jaké jsou u nás typy řek? Proč je tolik ptáků a savců vázáno na vody a mokřady? Jak organismy čelí povodním? Jsou povodně normální? Jak funguje přirozený les? Jakou roli v jeho obnově hrají živočichové? Proč je u nás málo druhů stromů? Jaké jsou u nás typy lesa a proč každý roste někde jinde? Patří kůrovec na Šumavu? Co znamená, že je něco přemnožené? Jak se liší tradiční a moderní obhospodařování krajiny? Co je to kulturní step? Jak vznikly louky? Zaniká česká krajina?