Vnímání pohybu: Reflektovaný a nereflektovaný pohled v souvislosti s architekturou

Vydáno: 2017
In: Kognícia a umelý život 2017 (recenzovaný zborník), Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, str. 64-70. ISBN 978-80-223-4346-6
I když se domy a města v obvyklém smyslu nepohybují, mohou pohyb určitým způsobem vyjadřovat, popřípadě vytvářet prostor k lidskému pohy bu a jednání. Příspěvek se zabývá otázkou, jak lze z fenomenologického hlediska vnímat místní pohyb lidí a věcí v prostoru, reflektovat pohyb vlastní a jak lze vlastním pohybem prostor vnímat. S odkazem na současné architektonické projekty se zamýšlíme, z da je možno pohyb a jeho vnímání zaznamenávat, projektovat, ba i stavebně realizovat.

Konferenční příspěvek (full text) je přístupný ZDE