Není krásných poměrů: vnímání transcendence mezi erótem a logem

Vydáno: 2018
Kuděj 19, 1, pp. 92-122.
Studie zkoumá vymezení krásy v Platónových dialozích Symposion, Ión, Timaios a Hippias Větší za pomoci fenomenologické filosofie vnímání (zejm. Jana Patočky, Emmanuela Lévinase, Maurice Merleau-Pontyho a Renauda Barbarase). S využitím diferencí Stejný–Jiný či chronos–kairos poukazuje k transcendenci krásy matematických jsoucen a k analytičnosti–syntentičnosti matematiky. Cílem studie je ukázat, že krásu nelze totalizovat, že transcenduje myticko-poetický rozměr (erós) i matematicko-logický rozměr (logos). Neopominutelnou podmínkou krásy (i matematiky) se tak ukazuje živost, svoboda, stírání hranic a rozvolňování sevřených poměrů.