Teorie množin

Teorie množin - Balcar, Štěpánek
Balcar, Bohuslav; Štěpánek, P.
Vydáno: 2000
Druhé opravené a rozšířené vydání, Academia
Kniha je věnována jedné ze základních disciplín matematiky - teorii množin. Výklad vychází od axiomatiky, zahrnuje soudobé zpracování všech důležitých klasických partií teorie množin a důraz klade na přehled moderních metod, které se dnes používají v různých oborech matematiky.Publikace seznamuje čtenáře s některými nejčastěji používanými dodatečnými předpoklady (hypotézou kontinua, Martinovým axiomem, diamantovým principem, čtverečkem, hypotézou singulárních kardinálů) a axiomy velkých kardinálních čísel. Jsou vyloženy hlavní metody důkazů relativní bezespornosti různých hypotéz v teorii množin. Výklad Cohenovy metody forsingu se opírá o výsledky pražského semináře teorie množin. Některé nové výsledky, dosažené od prvního vydání, jsou uvedeny v dodatcích. V nich se čtenář může seznámit s aplikacemi nekonečné kombinatoriky vycházejícími z nové Shelahovy pcf teorie. Text je doplněn řadou historických poznámek a podrobnými bibliografickými údaji. Kniha je určena studentům matematiky na vysokých školách, aspirantům a odborníkům, kteří se zajímají o použití teorie množin ve svém oboru.