Pílí proti pýše? Pojem obskurního ve středověkých latinských textech a rukopisech
Místo konání: Seminární místnost FLÚ, Jilská 1, 1. patro.

Přednáší: Lucie Doležalová
Přednáška se zaměřuje na pojem obscuritas nejprve ve středověkých teoretických diskurzech (biblická exegeze, poeticko-rétorické příručky) a poté v samotných textech, těch jednoznačně obskurních i pro středověkého čtenáře (Hisperica famina, či díla Vergilia Marona Grammatica), i těch, které se zřejmě zdají obskurní jen dnes nám (umění paměti, pozdně středověká mnemotechnika). Cílem je ukázat, že tento pojem měl ve středověku částečně jiný význam než dnes: „obskurní“ nemělo konotace okrajový, podezřelý, podřadný, bezvýznamný, ani zapadlý, naopak, obscuritas byla chápána jako nedílná a každodenní součást stvořeného světa a jako taková nepřekvapovala ani nepohoršovala. Tolerance obskurního byla vysoká ne proto, že by středověký člověk nebyl sto utřídit a projasnit kontext, ve kterém se pohyboval, ale že o úplné jasno neměl valný zájem – jistý podíl nesrozumitelnosti a temnosti v tomto životě byl v jeho očích namístě, úplné prozření jej čekalo až jinde.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Seminář se bude konat v seminární místnosti FLÚ, Jilská 1, Praha 1 (1. patro).

Video:

Loading the player ...