Umění v životě / život v umění: textilní řemeslo a idealismus Marie Hoppe-Teinitzerové (1879-1960)

"...pracovat a prací se živit, s přírodou být ve styku a robit ozdoby, pěkno pro obydlí, šaty lidí. Učit a rozšiřovat vkus. Aby se duše šlechtila, abych sama širší svět měla myslíc na mnoho lidí (…)" Deník MHT, 1902

V úvodu krátce představím aktuální výstavu věnovanou experimentům dekorativního umění, která probíhá v Moravské galerii v Brně. Poté se soustředím na představení textilní tvorby MHT a ideové pozadí této ruční řemeslné práce.

Video:

Loading the player ...