Diskuse nad příspěvkem Ivana Chvatíka.

Seminář se koná v zasedací místnosti FLÚ, Jilská 1, 1. patro.