Když násilí zůstává první a poslední možností: dynamika syrského konfliktu 2011 – 2013

Přednáší: Jan Čuřík
Seminář se bude věnovat třem hlavním osám: 1/ obecná historická sociologie syrské společnosti, s důrazem na proměny let 2000 – 2010; 2/ techniky politické mobilizace v kontextu probíhajícího konfliktu; 3/ role násilí tamtéž (s pokusem přejít spíše do úrovně kolektivní psychologie).

Video:

Loading the player ...