Distribuce sluneční energie v krajině – přímý efekt vody a vegetace na klima

Přednáší: Jan Pokorný
Biosféra jako otevřený systém pod příkonem sluneční energie (disipace, samo-organizace).

Toky sluneční energie v porostech a na odvodněných plochách. Ukázky výsledků měření.

Rozložení teplot v krajině. Ukázky termovizních a satelitních snímků.

Změny teplot po odlesnění a odvodnění – případové studie.

Kvantitativní srovnání obsahu oxidu uhličitého, metanu a vodní páry ve vzduchu. Kvantitativní srovnání radiačního zesílení (radiative forcing/IPCC) a toků sluneční energie v krajině ovlivňovaných hospodářskými zásahy člověka.

Nové poznatky o funkci lesních porostů v oběhu vody.

Přiložené soubory:

Video:

Loading the player ...