Kosmické bombardování Země a Měsíce

Přednáší: Martin Šolc
Nedávná exploze meteorického tělesa nad Čeljabinskem a další podobné události včetně tunguzské katastrofy z roku 1908 obrátily pozornost veřejnosti k impaktům kosmických těles. Vzájemné srážky vedly kdysi ke vzniku, růstu i rozpadu těles sluneční soustavy, a v malé míře probíhají dodnes. Z hlediska vývoje vědy obecně představují impakty ukázkový příklad obtíží při změně paradigmatu, protože význam impaktů na Zemi byl rozpoznáván postupně až do druhé poloviny dvacátého století. V předchozí době dějiny filosofie zaznamenávají střet stoupenců aktualismu a katastrofismu. V geologii proběhl střet zastánců vulkanického a impaktního původu kráterů na Měsíci a evoluční biologie zaznamenala postupný příklon k názoru, že impakty byly jednou z významných příčin extinkcí biologických druhů, na jejichž místo nastoupily druhy nové. I v astronomii se názor na zrod Měsíce při srážce prvotní Země s tělesem velikosti Marsu prosadil teprve koncem 20. století.

Přiložené soubory:

Video:

Loading the player ...