Svět dítěte a svět dospělého. Filosofický význam rozdílu

Přednáší: Stanislav Sousedík
Dospělosti dosahujeme ve chvíli, kdy se nám rozpadá dětský svět. Je to okamžik, kdy se nám otevírá poprvé i možnost metafyzického myšlení (v širokém smyslu). V přednášce nastíním povahu dětského světa a vyložím, v čem vidím příčinu jeho rozpadu. Naznačím, k jakým zkušenostem a myšlenkovým možnostem nám dospělost poskytuje příležitost a jaké nám uzavírá. Svou tezi se pokusím ilustrovat některými literárními texty, zejména Máchovými.

Přiložené soubory:

Video:

Loading the player ...