"Centrální dogma" kvartérní paleoekologie v troskách?

Přednáší: Petr Pokorný
Při výkladu historických kořenů současné přírody mírného klimatického pásma dlouho převládala následující představa: V dobách ledových narůstaly v polárních oblastech ledovcové příkrovy, které zatlačovaly veškeré, zejména teplomilné, organismy do nižších zeměpisných šířek. Po odlednění se populace opět šířily směrem k pólům a znovu obsadily nově uvolněné prostory. Současná exploze poznání čtvrtohorního klimatického cyklu, spolu s fylogeografickými analýzami, přináší doslova smršť různých nepohodlných nesrovnalostí s touto tradiční představou. Ta se postupně stává neudržitelnou.

Video:

Loading the player ...