Strašák platonismu. Platón a platonismy přírodovědců.

Přednáší: Štěpán Holub
Přírodovědci (zejména matematikové a fyzikové) v reflexi nad svou prací často zaujímají postoj k "platonismu", tedy k domnělé existenci "ideálního světa". Je paradoxní, že zatímco explicitně se od "platonismu" obvykle distancují, implicitně ho spíše zastávají. Přednáška se pokusí toto nedorozumění popsat a identifikovat jeho možné příčiny.

Video:

Loading the player ...