Leonardo - Český rozhlas

Přednáší: Petr Pokorný
Rozhovor s Petrem Pokorným - Historie a proměny tváře krajiny
Rozhovor nejen o pravém významu slov paleobotanika nebo paleoekologie, ale také o snaze zrekonstruovat proměny, kterými českomoravská krajina prošla během holocénu, tj. asi za posledních 12 000 let. Naším tématem jsou také kolapsy v přírodě i společnosti a také naše opakovaná historická (ne)poučitelnost. Moderuje Robert Tamchyna.