Hermeneutika a dekonstrukce

Datum konání: 29. 9. 1997 - 4. 10. 1997
Místo konání: Praha

Mezinárodní letní škola

Ve dnech 29. září až 4. října uspořádalo “Internationales Zentrum”, které sídlí v Tübingen a sdružuje osmnáct evropských a amerických university, ve spolupráci s Centrem pro teoretická studia UK v Malé aule rektorátu mezinárodní letní školu Hermeneutika a dekonstrukce.

Šestidenní pracovní setkání doktorandů se konalo pod vedením G. Figala (Tübingen, I. M. Féhéra (Budapest), D. Barbarice (Zagreb) a P. Kouby (UFaR FF UK Praha) a jako hosté a na něm vystoupili Jean Grondin (Montréal) a Miroslav Petříček (FlÚ AV ČR Praha). Těžištěm celé akce byla vystoupení doktorandů a postdoktorandů, kteří měli příležitost, často poprvé, prezentovat výsledky své práce mezinárodnímu publiku (účastníci se sjeli z Anglie, Běloruska, Bulharska, ČR, Dánska, Polska, Chorvatska, Maďarska, Německa, Ruska, Rumunska) a podrobit je diskusi, jíž bylo vyhrazeno dostatek času.

Tematický okruh diskusí, vymezený předem zadanými texty, se soustřeďoval na problém možnosti (a ne-možnosti) rozumění, jak byl formulován v diskusi mezi H.-G. Gadamerem a J. Derridou, a na další základní otázky současné filosofické hermeneutiky, především v souvislosti s ranou filosofií M. Heideggera. Příspěvky českých účastníků (M. Pokorný, J. Čapek, P. Stehlíková a J. Moural), kteří podle shodného soudu zahraničních garantů školy patřili k nejlepším, byly vesměs zaměřeny na problematiku temporality.

Ke zdárnému průběhu přispěl také host, který v té době přicestoval do Prahy za jiným účelem, totiž k jednosemestrálnímu působení na FF UK, emeritní profesor berlínské Svobodné university Ernst Tugendhat. Od druhé poloviny týdne se účastnil všech zasedání a přispěl svou odlišnou perspektivou pohledu k podnícení a prohloubení diskusí.

Průběh celé letní školy, finančně podporované nadací Volkswagen-Stiftung, byl natolik úspěšný (v neposlední řadě díky organizačnímu úsilí CTS), že bude mít zřejmě pokračování v dlouhodobém programu pro spolupráci doktorandů v rámci činnosti “Internationales Zentrum” v Tübingen, na němž se bude aktivně podílet i Universita Karlova.

Přiložené soubory: