Magazín Leonardo - Český rozhlas Plus

Přednáší: David Storch
David Storch v příspěvku o rozšíření šakala obecného v Polabí
Šakal obecný žije hlavně na Balkáně. Odtud se ale začíná rozšiřovat do celé Evropy. U nás zatím byly pozorovány jen jednotlivé kusy. Je to známka dobrého stavu naší přírody, nebo bychom měli šakala považovat za invazní druh?