HN magazín č. 5

Účastníci: Haluzík, Radan
Sociálny antropológ Radan Haluzík - Muž na stope podnikateľského baroka
Po celom svete objavuje a skúma fenomén „podnikateľského baroka“ a rozpráva príbehy ľudí, ktorí pre svoj sen prekračujú hranice. Štátu, zákona, zdravia či svojich možností.

Přiložené soubory: