Český rozhlas - Vltava

Přednáší: Ivan Chvatík
Jak jsme nalézali Poztrácené dědictví Jana Patočky - rozhovor s ředitelem Archivu Jana Patočky Ivanem Chvatíkem
Letos si připomínáme i 110 let od Patočkova narození, a ta je na místě ptát se, co nám z Patočkova odkazu ještě zbylo. Zda umíme myslet s filozofem, který ovlivnil nejen disidenty a mezi nimi rovněž bývalého prezidenta Václava Havla, ale který do velké míry určil i způsob českého filozofování posledních šedesáti let.

Má cenu se dnes k Patočkovi ještě vracet? Pokud ano, v čem je jeho myšlení nejinspirativnější? Je to „pouze“ onen morální apel spojený s Chartou, anebo by se nám dnes docela dobře hodil i myslitelův vhled do širších dějinných souvislostí západní tradice, která, jak se zdá, prožívá další ze svých nekonečných krizí?