Metabazity Jizerských hor. Jak změní pohled na pravěk střední Evropy jedna (ne)obyčejná surovina.

Přednáší: Petr Šída
V polovině šestého tisíciletí před naším letopočtem se v Jizerských horách rozběhla do té doby nevídaná těžební aktivita. Po dobu takřka 600 let zde probíhala na svoji dobu masová těžba metabazitů typu Jizerské hory, ze kterých byly přímo na místě vyráběny polotovary broušených seker, klínů a dlát. Ty byly dále distribuovány do okolí, a ve své době jejich distribuční síť ovládla celou střední Evropu (od Rýnu až do Moldávie). Co vedlo ke vzniku tak rozsáhlé výrobní a distribuční sítě, jak vznikla a jak zkolabovala, kdo byli lidé, kteří ji vytvořili? To vše jsou otázky, na které se pokusíme najít odpověď.

Video:

Loading the player ...