37. Zimní škola Abstract Analysis

Datum konání: 31. 1. 2009 - 7. 2. 2009
Místo konání: Hejnice,International Centre for Spiritual Rehabilitation in Hejnice
Zimní škola
37. Zimní škola „Abstract Analysis“ Zimní škola z Abstraktní analýzy, sekce Topologie, se konala v Hejnicích v Jizerských horách. Byla spoluorganizována CTS a Matematickým ústavem AVČR, v.v.i., a se sponzorstvím Mezinárodního centra duchovní obnovy. Konference se zúčastnilo 64 účastníků, z toho 13 z ČR. Všechny odpolední přednášky byly věnovány kurzu forsingu. Tyto lekce přednášeli prof. Uri Abraham (Universita Beer Sheva), prof. Piotr Koszmider (Polytechnika Lodž), prof. Lajos Soukup (MU Maďarské AV) a prof. Janusz Pawlikowski (Universita Wroclaw). Ohromný zájem mezi účastníky se projevil nejenom téměř stoprocentní účastí na přednáškách, ale také tím, že si účastníci vyžádali tři přednášky navíc mimo rozvrh, které probíhaly jednak v odpolední přestávce, jednak v pozdních večerních hodinách. Kratší sdělení ostatních účastníků naplnily dopolední program. Tématy byly obecná topologie, teorie množin, Booleovy algebry a forsing, teorie míry, deskriptivní teorie, prostory funkcí, teorie topologických grup a teorie ultrafiltrů. Sborník 37. Zimní školy vyjde v časopise Acta Universitatis Carolinae - Mathematica et Physica.

Přiložené soubory: