Každodennost pronásledování. Různé aspekty a podoby vztahu Státní bezpečnosti a disentu v období normalizace

Přednáší: Jakub Hošek
Příspěvek se zaměří na různé podoby střetávání československého disentu a Státní bezpečnosti v 70. a 80. letech. Předmětem semináře nebudou jen rozmanité formy represivních opatření prováděných StB, ale i možné reakce ze strany disentu a tvorba strategií jedné i druhé strany. Široké téma umožňuje rozehrát i řadu dalších otázek. Měli disidenti ve střetu se Státní bezpečností nějakou možnost vyjednávání a uplatňování individuálních strategií? Mohl mezi představiteli znesvářených stran vzniknout nějaký lidský vztah? Kde ležela hranice mezi vrozenou slušností a zradou? Na základě čeho příslušníci StB volili vůči jednotlivým představitelům opozice specifické strategie?

Video:

Loading the player ...