Proč Češi nesnáší bezdomovce?

Přednáší: Petr Vašát
Lidé bez domova patří dlouhodobě a napříč zeměmi k nejvíce stigmatizovaným skupinám v soudobých společnostech. To přímo potvrzují nebo naznačují různé výzkumy. Česko je na obecné rovině srovnatelné s ostatními evropskými zeměmi, ale v konkrétních aspektech se výrazně odlišuje. Zjednodušeně řečeno, stigmatizace zde má povahu extrémní exoticizace a patologizace lidí bez domova. Jak se tato skutečnost dá vysvětlit? Proč Češi tolik nesnáší bezdomovce? Příspěvek představí současné teorie vysvětlující stigmatizaci bezdomovectví a na základě nich poukáže na hlavní mechanismy, které za extrémní exoticizací a patologizací lidí bez domova v Česku stojí.

Video:

Loading the player ...