My v Evropě a Evropa v nás

Přednáší: Martin Buchtík
Příspěvek představí klíčová zjištění ze série výzkumných šetření STEM zaměřujících se na postoje a vztah veřejnosti k Evropské unii. Ukáže proměny vztahu k EU v dlouhodobých časových řadách, jakým způsobem Češi a Češky na EU nahlíží, jak je česká veřejnost vnitřně strukturována ve vztahu k Unii. Na tomto půdorysu bude dále diskutovat možné způsoby komunikace, hlavní bariéry, které EU představuje a (ne)představu veřejnosti o jejím fungování do budoucna.

Martin Buchtík je sociolog a ředitel neziskového ústavu STEM. Zabývá se tématy spojenými s dynamicky se proměňující českou a evropskou společností v širším kontextu jako je formování veřejného mínění, kvalita života, soudržnost a nerovnosti. V minulosti mimo jiné řídil CVVM, doktorské studium absolvoval na Fakultě sociálních věd na Univerzitě Karlově se zaměřením na metodologii sociologického výzkumu.