Teologie a vznik člověka 1870-1910

Přednáší: Ctirad Václav Pospíšil
Obvyklou domněnkou je, že katolická teologie reagovala jednoznačně negativně na Darwinovu teorii evolučního vzniku člověka. Prozkoumáme-li spisy zúčastněných tohoto procesu, zjistíme, že skutečnost se od tohoto předporozumění výrazně liší. Průkopníci teistické křesťanské lektury evolučního vzniku člověka se vyskytují minimálně již od roku 1871. Zlomovým obdobím pak byla léta 1890-1910.