Akceleracionismus a spekulativní ekologie

Přednáší: Vít Bohal
V první části přednáška poskytne krátký přehled filosofie akceleracionismu, a v druhé se bude zabývat jeho současnými „zelenými“ projevy. V poslední době se této filozofii dostalo nebývalé pozornosti pro její vztah k extremismu. Jaká je pozice akceleracionismu v druhém desetiletí jednadvacátého století, a jaký může mít přínos pro environmentální politiku?