Jak LIDAR, drony a satelity změnily cestu za poznáním pravěké a historické krajiny

Přednáší: Martin Gojda
Dynamika rozvoje v oblasti dálkového průzkumu Země posledních dvou desetiletí zásadním způsobem ovlivnila možnosti archeologického průzkumu, především identifikaci (odhalování) dosud neevidovaných pravěkých a historických lokalit, jejich přesné 2D a 3D mapování v prostředí GIS, tvorbu digitálních modelů terénu a zaměření na výzkum větších prostorových celků, tedy krajiny a vztahům jejích přírodních a kulturních komponent v minulosti. Kromě v titulu semináře uvedených instrumentů budou zmíněny některé další důležité neinvazivní postupy krajinné a sídelní archeologie.