Národy a nacionalismy: Poznámky k odstředivé diskusi

Přednáší: Johann P. Arnason
O odstředivé diskusi se dá mluvit v tom smyslu, že dnešní debaty o národech a nacionalismech se dost vzdálily od klíčových témat z konce minulého století. Takovými tématy byly kontrasty (zjednodušené až fiktivní) mezi tzv. primordialismem a modernismem; otázka etnických kořenů národní identity a typologie západních a východních nacionalismů. Pokusím se tuto problematiku přiblížit ze zorného úhlu národotvorných procesů, přičemž se opírám o práce Miroslava Hrocha; ale půjde také o argumenty pro širší a diferencovanější pojetí takových procesů, než je tomu u Hrocha.