Diverzifikace evropských horských rostlin – o pravidlech, výjimkách a předpovědích do budoucna

Přednáší: Jan Smyčka
Biologická rozmanitost je často považována za statickou charakteristiku, ale má i dynamickou složku – druhy v čase vznikají a zanikají. V této přednášce se zaměřím na proces vzniku a zániku druhů v evropské horské květeně: jestli vznikaly dominantně v třetihorách nebo čtvrtohorách, jakou roli při vzniku a přežívání druhů hrály výškové migrace, a jestli štěpení druhů probíhá díky ekologické specializaci (sympatricky) nebo geografické izolaci (alopatricky). Pokusím se oddělit obecné charakteristiky celé evropské horské květeny (e.g. kde přežívala doby ledové většina horské květeny) od anekdotických evidencí vytyčujících hranice možného (e.g. jestli existovaly druhy přežívající na skalních výchozech obklopených ledovcem). Na závěr budu diskutovat naše možnosti popsat vznik druhů jako proces řídící se poznatelnými pravidly, a na základě těchto pravidel jej predikovat v čase.