Epistemologie Gastona Bachelarda

Přednáší: Jacques Joseph
Gaston Bachelard (1884-1961) je klíčovou osobností, která vtiskla francouzské epistemologii její osobitý ráz, mimo jiné např. zavedením historických či psychoanalytických motivů (dlouho před Kuhnem razí Bachelard diskontinuální koncepci vědy jako překonávání epistemologických překážek, přestože se na pozadí zároveň pokouší držet představu pokroku ke stále komplexnějším formám poznání). Dále je Bachelardovo myšlení charakteristické velkým důrazem kladeným na nejnovější vědecké objevy a na vědeckou praxi a experimenty, jež mají být východiskem epistemologického zkoumání spíše nežli předem utvořené filosofické pozice jako idealismus či materialismus. Jakkoli se v českém prostředí dostalo pozornosti spíše Bachelardově poetologické tvorbě, jeho myšlenky v oblasti filosofie jsou v mnohém dodnes aktuální.